advies & aanpak

Wilt u meer rendement uit uw klantcontact?

Resultaten behalen met uw medewerkers, dát is de opgave voor iedere organisatie. Het succes van uw organisatie wordt bepaald door het persoonlijk succes van uw medewerkers.  Medewerkers die tevreden en gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd voelen, presteren beter. Het advies en de aanpak van cec trainers in training en coaching helpt u om deze resultaten te behalen. Wij werken aan die resultaten vanuit onze eigen visie en op basis van jarenlange ervaring. Ons uitgangspunt is altijd: meer rendement halen uit uw klantcontact!

Wat past bij uw organisatie

cec trainers is een kritische sparringpartner met kennis van zaken voor (non-) profit organisaties voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Tijdens een eerste afspraak inventariseren wij zorgvuldig waar uw afdeling en medewerkers nu staan (huidige situatie), wat uw doelstelling is (gewenste situatie) en binnen welke periode u dit wilt bereiken. Tevens bespreken we met u wat u belangrijk vindt in het traject, welke trainer het beste past bij uw organisatie en medewerkers en op welke manier u coaching gaat inzetten tijdens en na het traject.

Plan van Aanpak op maat

Na de eerste afspraak gaan wij aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak en een voorstel specifiek gericht op uw vraag, uw wensen en eisen. Indien ons plan van aanpak aanspreekt, wordt er een vervolgafspraak ingepland met de beoogde trainer waarin de beginsituatie, de gewenste eindsituatie en het voorgestelde traject verfijnd en verdiept worden. Het doel van deze vervolgafspraak is om samen het plan van aanpak definitief af te stemmen. Tevens worden alle opdrachten voor de medewerkers (voor, tijdens en na het traject) geformuleerd. Ook maken wij met u afspraken over de te behalen resultaten en de constante monitoring hiervan. Wij geven samen met u commitment op het gehele plan van aanpak.

Vervolgens gaat cec trainers aan de slag met het ontwikkelen, het uitwerken en het voorbereiden van alle nodige materialen. De materialen worden aangepast aan de situatie van uw organisatie met eigen voorbeeldmateriaal. Het gehele traject wordt ontwikkeld en voorbereid gebaseerd op de huidige beginsituatie en het gewenste eindniveau.

Tijdens het traject

Gedurende het gehele traject vinden er tussentijdse sparmomenten plaats tussen de direct leidinggevende(n) en onze cec trainer over de werkzaamheden en werkwijze en over de voortgang van uw medewerkers. Indien onze trainer tussentijds merkt dat een medewerker niet de gewenste voortgang laat zien, wordt dit met de medewerker en de leidinggevende besproken. Wij zijn daarin transparant en eerlijk en handelen altijd vanuit respect voor de medewerker. Wanneer, tijdens het trainingstraject, blijkt dat een medewerker meer verdieping nodig heeft, dan geven wij dit aan. Mochten er specifieke of dringende zaken zijn gedurende het traject dan wordt er direct met de leidinggevende(n) contact opgenomen worden. U en uw medewerkers kunnen van ons duidelijkheid en transparantie verwachten, gedurende het hele traject.

advies & aanpak

Duurzame relatie, duurzaam resultaat

Waarom trainen topsporters iedere dag en waarom hebben zij een coach?

Net als in het bedrijfsleven gaan topsporters voor het hoogst haalbare resultaat. Ze willen in ieder geval hun huidige prestaties behouden, maar bij voorkeur nóg beter worden. Om nóg meer uit hun lijf te halen en nóg beter te presteren trainen zij iedere dag en worden zij gecoacht.

In de samenwerking met onze klanten streven wij naar een duurzame relatie. Eenmalig een training inzetten is zonde van uw investering. Het is onze overtuiging en ervaring dat alleen een gedegen aanpak waarin samen met de klant wordt gewerkt aan verandering, leidt tot resultaten die beklijven.

Het is utopie om uw medewerkers iedere dag te trainen, maar het is wel essentieel om op structurele basis uw medewerkers te trainen en te coachen waardoor er meer rendement uit uw klantcontact wordt gehaald in klanttevredenheid en / of commercieel resultaat.

Vlak na een training gaan uw medewerkers er nog wel actief mee aan de slag, maar als ze niet gecoacht en gemotiveerd worden, vallen ze snel terug in hun oude patroon. Trainen, coachen, samenwerken en meten werkt alleen op structurele basis.

Wat levert een samenwerking met cec trainers op?

  • Zekerheid dat er aan alle wensen en eisen tegemoet gekomen wordt. Het resultaat is een op maat gesneden, praktijkgerichte, kwalitatieve, integere en resultaatgerichte samenwerking.
  • Maximaal rendement uit uw medewerkers middels intensieve training door onze specifiek geselecteerde, goedopgeleide, professionele en ervaren toptrainers.
  • Gerustheid dat uw medewerkers zich prettig voelen door een enthousiaste, plezierige doch professionele aanpak.
  • Resultaatgerichtheid, leren door doen en persoonlijke verantwoordelijkheid.
  • Een partner die transparant en inventief is en continu met u meedenkt.

“Er kan er maar 1 de beste zijn, wij gaan voor GOUD!”