training & coaching

Training en coaching is altijd maatwerk, iedere organisatie is immers anders. Het is van groot belang dat uw investeringen zoveel mogelijk rendement opleveren. Wij verzorgen alleen maatwerk trajecten specifiek gericht op uw bedrijf, uw medewerkers en uw situatie. Wij vertalen uw vraag naar de gewenste eindsituatie. Geen enkel traject is hierdoor hetzelfde.

cec trainers verzorgt voor u trainingen, workshops en coaching in:

 • Klantgericht en klantvriendelijk telefoneren (excellente dienstverlening)
 • Klantgericht en klantvriendelijk e-mailen
 • Klantgericht en klantvriendelijk communiceren aan de balie
 • Resultaat- en verkoopgericht telefoneren
 • Resultaat- en verkoopgericht telefonisch afspraken maken bij nieuwe klanten
 • Resultaatgericht verkopen aan tafel
 • Presentatietraining
 • Telefonische debiteurenbeheer / debiteurenbewaking
 • Optimale interne samenwerking / constructief feedback geven en ontvangen
 • Klantgericht gedrag
 • Persoonlijke uitstraling
 • Coaching op de werkplek (telefoon / balie / aan tafel)
 • Multitasking
 • Interne coaching: Borgen, beklijven en verankeren
 • Train-de-trainer / train-de-coach

Ook biedt cec trainers aan:

 • Ontwikkelen van een maatwerk huisstijlhandboek voor klantgericht en klantvriendelijk telefoneren
 • Uitvoeren van nulmetingen en eindmetingen in klantcontact
 • Verslaglegging in de ontwikkeling van uw medewerker in houding, gedrag, vaardigheden en het werken aan opdrachten

Training en coaching

Praktijkgericht

Training en coaching door cec trainers wordt ingezet op operationeel niveau. Wij richten ons primair op de medewerkers en hun direct leidinggevenden. Vanuit dat kader kenmerken onze trainingen zich door de hoge mate van praktijkgerichtheid, actualiteit, afstemming op het dagelijkse werk en functioneren van de medewerkers. Onze aanpak spreekt vanwege deze sterke praktijkgerichtheid en herkenbaarheid zeer aan.

Leren door ‘doen’

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk om training en coaching te verspreiden over een langere periode. Dit geeft medewerkers de gelegenheid om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk toe te passen en daar feedback op te krijgen. In alle trainingen van cec trainers vormt ‘leren door doen’ steeds het uitgangspunt. Om uw medewerkers actief te betrekken, is er veel afwisseling in praktijkgerichte theorie, oefeningen, simulaties en het terugluisteren van opgenomen gesprekken. Uw medewerkers krijgen direct feedback van medecollega’s en van de cec trainer met betrekking tot hun houding, gedrag en vaardigheden. Tijdens iedere sessie worden de resultaten van de praktijkopdracht besproken. Het motiveert een medewerker enorm om na het traject zijn of haar eerste gesprek terug te luisteren en te ontdekken welke groei hij of zij heeft doorlopen. Hierin onderscheidt cec trainers zich ten opzichte van alle andere trainingsinstituten!

De trainingen worden in kleine groepen verzorgd (maximaal acht deelnemers), waardoor er genoeg ruimte is voor het evalueren van opgenomen gesprekken, van elkaar leren en interactie over de dagelijkse praktijk.

Verslaglegging

Indien gewenst kan er per medewerker een verslag worden bijgehouden met betrekking tot de ontwikkeling in houding, gedrag, werken aan opdrachten en vaardigheden.

Coaching op de werkplek

Coaching op de werkplek is een essentieel onderdeel om behaalde resultaten te borgen en verankeren. Iedereen heeft opvolging en dus een coach nodig. Een coach die je in staat stelt grenzen te verleggen en continu met verbetering bezig te zijn. Coaching op de werkplek bestaat uit meerdere facetten: meekijken en luisteren tijdens het klantcontact,  beluisteren en evalueren van opgenomen gesprekken, feedback geven, multitasken, bespreken persoonlijk actie plan en samen afspraken maken voor de komende periode.

Coaching door leidinggevende

Onze cec trainer traint de direct leidinggevende of de interne coach in ‘coaching en werkplekbegeleiding’, om zo praktische handvatten te krijgen om coaching als effectief en structureel middel in te zetten. De trainer begeleidt de leidinggevende in het borgen, beklijven en verankeren van de getrainde vaardigheden in kennis, houding en gedrag.

Coaching door cec trainers

Het is onze ervaring dat het de leidinggevende in de praktijk vaak aan tijd ontbreekt om structureel te coachen op de getrainde vaardigheden. Onze cec trainers kunnen dit ook voor u verzorgen. Uw medewerkers worden door de trainer gestimuleerd om hun resultaten te behalen en om de getrainde vaardigheden ook op de lange termijn toe te passen. Hierdoor wordt een blijvende gedragsverandering bij de medewerkers gegenereerd. Alleen dan zijn de effecten ook op de lange termijn gewaarborgd.