cec

cec staat voor communicatieve en commerciële vaardigheden. Onze cec trainers richten zich primair op de communicatieve en / of  commerciële vaardigheden in het contact met uw klanten.

cec spreekt u uit als “kek” en staat daarom ook voor kort, krachtig, vlot en bij de tijd!

Dagen achter elkaar met uw team in training en dan hopen dat alles verandert?

Wij doen het anders. In onze ervaring zien wij dat een medewerker moeilijk in staat is in een paar dagen of zelfs weken te veranderen. Verandering in houding, gedrag en vaardigheden roept in eerste instantie weerstand op en heeft tijd nodig. Iedereen is in staat om te veranderen, maar een medewerker moet wel willen veranderen en weten wat hij kan veranderen. Onze trainingen bestaan uit separate dagdelen met een tussenliggende periode van enkele weken. Hierdoor worden uw medewerkers continu geprikkeld om gericht te werken aan hun klantcontact, de opgedane vaardigheden in de praktijk te toetsen en de aan hen meegegeven opdracht goed uit te kunnen voeren. Wij werken stap voor stap, gestructureerd en op ieder individu gericht aan deze verandering. Daarmee maak je onbereikbaar klantcontact bereikbaar!

cec

De verticale streep in ons logo symboliseert de spiegel die wij onze opdrachtgevers en medewerkers voorhouden in de ruimte die aanwezig is om te veranderen. Goud is een edelmetaal en staat symbool voor de eerste plaats. Onze cec trainers zijn specifiek geselecteerd om het hoogst haalbare uit uw medewerkers te halen. Wij gaan voor goud!