disclaimer

De website is eigendom van cec trainers. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer, de Privacy- en cookieverklaring en de Algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer, de Privacy- en cookieverklaring en de Algemene voorwaarden van cec trainers. Deze disclaimer heeft betrekking op de informatie op de website van cec trainers, www.cectrainers.nl. cec trainers beoogt met haar site om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie en diensten in het geheel. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Onze informatie is geen deskundig advies. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. cec trainers streeft ernaar de informatie zoveel mogelijk bij te werken, correct en actueel te houden. Zij zal eventuele onjuistheden zoveel mogelijk trachten te verbeteren. cec trainers kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen en behoudt het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen. cec trainers aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten. cec trainers is  tevens niet aansprakelijk voor hetgeen u naar aanleiding van de informatie onderneemt zonder deskundig advies van cec trainers.

cec trainers is niet aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Tevens is cec trainers niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van cec trainers heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.

cec trainers doet haar uiterste best om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. cec trainers is niet aansprakelijk voor problemen en eventueel daaruit voortvloeiende schade als gevolg van deze fouten ten gevolge van het gebruik van deze site en/of van andere daarmee verbonden sites van derden. cec trainers garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. cec trainers aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van cec trainers de inhoud van de website over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Het is alleen toegestaan de informatie op deze site te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële privédoeleinden met als enig doel het verstrekken van informatie van cec trainers. Voorwaarde bij uitsluitend interne verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de bron ‘cec trainers’ wordt vermeld. cec trainers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cec trainers, tot deze site en de daarop weergegeven informatie. Op cec trainers, deze site en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.